REQUEST A QUOTE
ติดต่อเรา

กระดาษห่อรังผึ้ง

บทนำ ของ กระดาษห่อรังผึ้ง

น้ำหนักของกล่อง

8kg-u0e007 ต่อถาดไม่

ส่วนกล่องตัดกระดาษ LV-H1 u0E0E7 น้ำหนักพื้นฐานน้ำหนัก 10kg ตัดกระดาษ u007 ความกว้างของสีน้ำตาลและสีขาว

พันกระดาษ

น้ำหนักพื้นฐาน 4.5kg-

สี U0E7 สีขาว U0E07 ความยาวม้วนและ 840mm 39 และ u000e7 ความกว้างของกระดาษ


วิดีโอ ของ กระดาษห่อรังผึ้ง

รายละเอียด ของ กระดาษห่อรังผึ้ง

กระดาษห่อรังผึ้ง
บทความที่เกี่ยวข้อง
ฝากข้อความ